Větrací stropy ATREA

Ventilační a osvětlovací stropy jsou určeny pro velkokuchyňské provozy. Výhodně se používají především do kuchyní s dislokovanými spotřebiči, rozmístěnými v celém prostoru, kde by instalace jednotlivých odsávacích digestoří byla příliš nákladná a složitá a kde přívodní a odtahová potrubí jsou nevzhledná. Vhodné jsou i do prostorů s klenutými stropy, kde vůbec nelze digestoře osadit. Stropy lze rovněž použít v dalších provozech s vysokými nároky na design a rovnoměrnost odsávání a osvětlení, jako například shromažďovací prostory, přednáškové sály, atd.